Liczba odwiedzin strony: 99023 Osób na stronie: 2
 

Izba Komornicza w Katowicach

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 23 poz. 292 - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycz
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2000 r.) Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. Nr 112, poz. 1318) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 1 w ust. 1 po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: "27a)   F-01/z - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,";   2)   w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a)  wzór formularza B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na realizację obiektów budowlanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, b)  załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, c)  wzór formularza F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia, d)  po wzorze formularza F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych...
KRS 0000054909 - "HEITMAN FINANCIAL" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"HEITMAN FINANCIAL" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. ARMII LUDOWEJ 14 00-638 WARSZAWA WARSZAWA-CENTRUM WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 318-71-00 (22) 377-71-01 (b/d) http://www.heitman.com
NIP: REGON: KRS:
526-228-10-20 13119350 0000054909
KRS 0000054908 - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ, ABSOLWENTÓW, SYMPATYKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OLSZTYNIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ, ABSOLWENTÓW, SYMPATYKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OLSZTYNIE STOWARZYSZENIE 2001-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOŁOBRZESKA 29 10-431 OLSZTYN M. OLSZTYN M. OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
739-305-78-96 510852168 0000054908
KRS 0000054907 - STOWARZYSZENIE WSI AGROTURYSTYCZNYCH REGIONU DOLINY PILICY I ZALEWU SULEJOWSKIEGO
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE WSI AGROTURYSTYCZNYCH REGIONU DOLINY PILICY I ZALEWU SULEJOWSKIEGO STOWARZYSZENIE 2001-10-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MOŚCICKIEGO 3 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI TOMASZÓW MAZOWIECKI TOMASZOWSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 100171129 0000054907
KRS 0000054906 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LASKOWICACH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LASKOWICACH STOWARZYSZENIE 2001-10-24 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
48-233 LASKOWICE LUBRZA PRUDNICKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 531620705 0000054906
KRS 0000054905 - "HURTOWNIA BALDON W. BENDYKOWSKI" SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"HURTOWNIA BALDON W. BENDYKOWSKI" SP. J. SP. J. 2001-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11 A 62-800 KALISZ M. KALISZ M. KALISZ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(62) 764-89-87 (62) 764-89-86 baldon@interia.pl (b/d)
NIP: REGON: KRS:
618-004-35-62 3361520 0000054905
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Katowice HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Izba Komornicza w Katowicach
adwokat śląskieradca prawny śląskienotariusz śląskiesyndyk śląskiekancelaria prawna śląskiedoradztwo prawne śląskieprawnikReklama